Centrum Usług Wspólnych Gminy Stoczek Łukowski w Kisielsku

Kisielsk 84
21-450 Stoczek Łukowski
NIP:8252187924  REGON:385149821

Telefon do sekretariatu: 25 7973114

 

Pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Stoczek Łukowski

Longin Kajka – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
tel. 25 7973114  e-mail:  l.kajka@stoczeklukowski.pl

Marta Kachniewska – Główna Księgowa Centrum Usług Wspólnych
tel. 25 7946236  e-mail:  m.kachniewska@stoczeklukowski.pl

Katarzyna Sałasińska – Główny Specjalista ds. Oświatowych 
tel. 25 7946250  e-mail:  katarzyna@stoczeklukowski.pl

Wioletta Sałasińska – Starsza Księgowa Centrum Usług Wspólnych
tel. 25 797 31 14  e-mail:  w.salasinska@stoczeklukowski.pl

Ewelina Jastrzębska – Starsza Księgowa Centrum Usług Wspólnych 
tel. 25 797 31 14  e-mail:  e.jastrzebska@stoczeklukowski.pl

Alina Świeczak – Pomoc administracyjna w Centrum Usług Wspólnych
tel. 25 797 31 14  e-mail:  cuw.kisielsk@stoczeklukowski.pl