Na podstawie Uchwały Rady Gminy Stoczek Łukowski, z dniem 1 stycznia 2020 r. utworzono samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Stoczek
Łukowski w Kisielsku, zwaną dalej Centrum, która prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

Centrum prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla:

 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach;
 2. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szyszkach;
 3. Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kisielsku;
 4. Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży;
 5. Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Starej Prawdzie;
 6. Szkoły Podstawowej w Kamionce;
 7. Zespołu Oświatowego w Jedlance;
 8. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim;
 9. Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach.

Do zakresu obowiązków Centrum na rzecz jednostek obsługiwanych należy:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej i płacowej;
 2. Prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości;
 3. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych;
 4. Pomoc i koordynacja w opracowaniu planów finansowych dla jednostek obsługiwanych oraz w opracowywaniu zmian w tych planach wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych;
 5. Prowadzenie spraw, związanych z zapewnieniem warunków działania jednostek obsługiwanych.